Adıgey'deki Çerkes kasabalarında inşaat amaçlı arsa fiyatları

 


Bu yazıda Adıge Cumhuriyeti'ndeki dört ana Çerkes kasabasında inşaat amaçlı arsa fiyatlarını sunuyoruz. Veriler Avito web sitesinden alınmıştır.

Koshhabl - Koshhabl bölgesinin idari merkezi.
Avito sahasında 14 adet inşaatlık arsa satışa sunuldu. Parsellerin büyüklüğü bir dönümden 5 dönüme kadar değişmektedir. Fiyatlar bir dönüm başına 140 bin ruble ile bir dönüm başına 440 bin ruble arasında değişiyor.

Penezhikuai - Teochuzh bölgesinin idari merkezi.
Avito sahasında 19 adet inşaatlık arsa satışa sunuldu. Parsellerin büyüklüğü bir dönümden 5 dönüme kadar değişmektedir. Fiyatlar dönüm başına 350 bin ruble ile dönüm başına 1 milyon 800 bin ruble arasında değişiyor.

Khakurinhabl - Shogen bölgesinin idari merkezi.
Avito'nun internet sitesinde 4 arsa satışa sunuldu.
650 bin ruble fiyata inşaat için 1.2 dönüm arsa.
1 milyon ruble fiyata 30 dönüm tarım arazisi.
2 milyon 900 bin ruble fiyata 30 dönüm tarım arazisi.
450 bin ruble fiyata inşaat için bir buçuk dönüm arsa. (Arsa, Khakurinhabl'a bitişik Mamkhig köyündedir - aralarında Fars Nehri akmaktadır.

Tahtumkuai - Tahtumkuai bölgesinin idari merkezi.
Avito'nun internet sitesinde 52 adet inşaatlık arsa satışa sunuldu. Parsellerin büyüklüğü bir dönümden 10 dönüme kadar değişmektedir. Fiyatlar bir dönüm başına 800 bin ruble ile bir dönüm başına üç buçuk milyon ruble arasında değişiyor.

Bu fiyatlar 16 Nisan 2024'te güncellendi, o tarihte bir doların fiyatı 94,05 ruble idi.
Bir dönüm = 1000 metrekare.

Yorumlar