Yabancı vatandaşlar Rusya Federasyonu'nda gayrimenkul satın alabilirler

 


Rusya Federasyonu Anayasası'nın 62. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, yabancı vatandaşlar ve vatansız kişiler, federal kanunla belirlenen durumlar dışında, Rusya Federasyonu'nda haklardan yararlanır ve Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla eşit olarak sorumluluk taşırlar.

Yukarıda belirtilen anayasaya ve çeşitli federal yasalara uygun olarak, yabancı vatandaşlar, tarım statüsündeki araziler, sınırlara yakın araziler hariç olmak üzere Rusya Federasyonu'nda gayrimenkul (apartman, ev, inşaat arsası) satın alabilirler. Ülkenin ve kanunla kurulan diğer özel toprakların.

Yabancı vatandaşlar, kendilerini temsil eden kişiye vekaletname vermek suretiyle Rusya'da bulunmadan Rusya Federasyonu'nda gayrimenkul satın alabilirler. Satın alma vekaletnamesinin noter tasdikli olması ve bu ülkedeki Rusya Federasyonu konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yorumlar