Gayrimenkul alanında Federal Kanunlar - Rusya Federasyonu

 


Gayrimenkul haklarının devlet tescili

Devlet ve belediye mülklerinin özelleştirilmesi

Konut tasarruf kooperatifleri

Rusya Federasyonu Arazi Kanunu

Moskova sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi üzerine

Konut stokunun özelleştirilmesi

Konut Kodu

Moskova şehrinin devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi

Konut kodunun tanıtılması

İpotek

Tasarruf kooperatifleri

Tüketici Haklarının Korunması

Çocuklu ailelere yönelik ek devlet desteği tedbirleri hakkında

Devlet emlak kadastrosu hakkında

Apartman binalarının ve diğer gayrimenkullerin ortak inşaatına katılım ve Rusya Federasyonu'nun bazı yasal düzenlemelerinde değişiklik yapılması hakkında

Arazi Yönetimi Hukuku

Konut ve Toplumsal Hizmetler Reformuna Yardım Fonu Hakkında

“İpotek” (Gayrimenkul Rehni) Kanununa İlişkin Şerh

Rusya Federasyonu Medeni Kanunu

Gayrimenkul haklarının devlet tescili ve onunla yapılan işlemlere ilişkin kanun

Paylaşılan inşaat 214-FZ

Bankalar ve bankacılık faaliyetleri hakkında

Anne sermayesi

Rusya Federasyonu'ndaki emeklilik maaşları hakkında
Yorumlar