Rusya Federasyonu'nda ev inşa etmek için hangi izinlere ihtiyaç vardır?

 


Ağustos 2018 itibariyle, Rusya Federasyonu'nda özel bir konut inşa etmek için devletten yapı izni almak gerekli değildir. Arsa sahibinin, yerel yönetime konut binası (ev) inşaatı hakkında bir bildirim göndermesi yeterlidir.

Bildirimde arsa sahibinin tam adı, adresi, seri ve pasaport numarası, muhbirin e-posta adresi, arsa adresi ve kadastro numarası, arsanın izin verilen kullanım türü, inşaat projesi, gelecekteki evin boyutları (ev sahibi ev planını kendisi yapabilir), evin komşu parsellere olan mesafesi hakkında bilgi ve arsanın mülkiyet belgesinin bir kopyası bulunmalıdır.

Yerel yönetici, arsanın ve planlanan evin yasada mevcut parametrelere uyup uymadığını kontrol eder. Parametrelere uymuyorlarsa yerel yönetici arsa sahibine uygun bir bildirim gönderir.

Süreç nasıl işliyor:

Adım 1 - Planlanan inşaat bildiriminin sunulması.

Adım 2 - Yerel makamlardan inşaat parametrelerine uyum konusunda yanıt.

Adım 3 - İnşaatın tamamlandığına dair bir bildirimin sunulması (teknik bir planla birlikte).

Adım 4 - İnşaatın şehir planlama standartları ve yönetmeliklerine uygunluğunu teyit eden bir yanıt alınması.

Adım 5 - Evin Tabu'ya kaydedilmesi.

Bir konut binasının mülkiyeti inşaatın hangi aşamasında tescil edilebilir?

Bir konut binasının mülkiyeti "kutu" aşamasında tescil edilebilir.

Gereksinimler:

1) Ev bir temel üzerinde durmalıdır, yani zemine iyi bağlanmış olmalıdır.

2) Ev termal devreli, yani kapalı olmalıdır. Çatı, pencereler ve kapılar takılmalıdır. (Su, elektrik, gaz, kanalizasyon bağlantılarına gerek yoktur).

Gördüğünüz gibi, tüm süreç basittir ve bir ev inşa etmek için izin almaya gerek yoktur. Ancak konut inşa etmenin ana parametrelerini karşılamak çok önemlidir: kat sayısı üçten fazla olmayacak, evin komşu parsellere göre konumu yasada var olan mesafe standartlarına uygun olacak. Üç kattan fazla konut inşa etmek istiyorsanız devletten özel izin almak gerekir.
Yorumlar

Yorum Gönder